Oltarna slika sv. Uršule s plaščem

Oltarna slika sv. Uršule s plaščem, avtorja Janeza Andreja Straussa, naslikana v letu 1762.

Konservatorski posegi na sliki so bili izvedeni v restavratorskem ateljeju ZVKDS OE Maribor med letoma 2017-2018.

V skladu s priporočili Zavoda za varstvo kulturne dediščine je podoba umeščena na steno prezbiterija v cerkev sv. Uršule. Tako sta sedaj na ogled delavniška podoba na steni in praznična reliefna v oltarju.

Glavni oltar in reliefna podoba sv. Uršule je delo zrelega baroka in zanesljivo iz časa okoli leta 1760.