Oltarna podoba

Oltarna podoba sv. Uršule s plaščem je restavrirana. Umestitev v cerkev bodo določil strokovnjaki zavoda za Kulturno varstvo iz Maribora.